Sídlo kanceláře a kontakty

Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1

Mgr. Petr Šmehýl

+420 608 941 992

JUDr. Erika Hronová

+420 724 006 514

Mgr. Martina Pecháčková, LLM

+420 608 614 979

E-maily odesílané ze systému AK Šmehýl jsou určeny pouze pro jejich adresáta / adresáty a mohou obsahovat důvěrné informace. Pokud jste jakýkoliv e-mail odeslaný ze systému AK Šmehýl obdrželi omylem, neprodleně nás prosím kontaktujte. Elektronická komunikace může být ovlivněna poškozením dat, zpožděním, neoprávněnými přílohami nebo počítačovými viry. AK Šmehýl nepřijímá žádnou odpovědnost za případné poškození dat, zpoždění, neoprávněné přílohy, viry či jejich následky. Specifické právní otázky mohou vznikat při použití e-mailu ke komunikaci mezi klientem a advokátem. AK Šmehýl vychází z předpokladu, že každý kdo s námi komunikuje e-mailem, akceptuje rizika z toho vyplývající. Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili správnost informací na těchto internetových stránkách a odkazech zde uvedených. Nicméně s ohledem na charakter tohoto média a rizika poškození, porušení či přerušení dat nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z použití či spolehnutí se na informace a odkazy uvedené na těchto stránkách.