Právní služby

Vymáhání pohledávek

Poskytujeme komplexní poradenství při vymáhání pohledávek, vč. vymáhání pohledávek v případě insolvence dlužníka. V oblasti vymáhání pohledávek se specializujeme zejména na:

 • soudní a mimosoudní vymáhání pohledávek;
 • výkon rozhodnutí a exekuční řízení;
 • insolvenční právo.

Kolektivní investování a kapitálové trhy

Poskytujeme komplexní poradenství privátním i korporátním investorům při správě, strukturování a ochraně jejich investic a daňové optimalizaci, zejména s akcentem na struktury kolektivního investování.

Právo nemovitostí

 • Poskytujeme komplexní služby při dispozicích s nemovitým majetkem, zejména:
 • právní prověrku stavu nabývaných nemovitostí (due diligence);
 • zajištění technické prověrky stavu nabývaných nemovitostíve spolupráci s naším externím expertem;
 • zpracování smluvní dokumentace při dispozicích s nemovitým majetkem (koupě, prodej, nájem, věcná práva k cizím věcem), vč. služeb souvisejících s financováním koupě a zajištěním závazků;
 • zastupování v řízení před katastrálními úřady, stavebními úřady, soudy apod.;
 • zajištění služeb znalce, či daňového poradce.

Fúze a akvizice

Poskytujeme komplexní servis v oblasti fúzí a akvizic, zejména:

 • poradenství při různých typech přeměn obchodních společností, vč. vícestranných křížových fúzí;
 • příprava a projednání dokumentů spojených s příslušnou formou přeměny, vč. zajištění znalce, auditu, valných hromad a zápisu do obchodního rejstříku;
 • předakviziční poradenství a právní prověrku (due diligence).

Obchodní závazky a právo obchodních společností

Naše kancelář poskytuje komplexní poradenství privátním i korporátním investorům při správě, strukturování a ochraně jejich investic. Poskytujeme poradenství zejména v těchto oborech:

 • zakládání obchodních korporací, vč. sepisování zakladatelských dokumentů a zajištění potřebných podnikatelských oprávnění;
 • poradenství spojené s uvedením korporátních dokumentů do souladu s novou legislativou;
 • optimalizace způsobu řízení a správy kapitálových společností, organizace a pořádání valných hromad, a další služby corporategovernance;
 • změny základního kapitálu;
 • nakládání se závodem;
 • zrušení a likvidace obchodních korporací;
 • obchodní závazkové vztahy;
 • správa a vymáhání pohledávek.