Reference

Jsme hrdí, že můžeme poskytovat právní služby těmto naším klientům:
logo-companygroup

Company Group

logo-flamen

Flamen

reference-partner-2

Rolofol

reference-partner-1

FSG Partners

Transakce

Co do obsahové náplně jsme poskytovali právní poradenství např. při těchto transakcích:

V roce 2014 jsme mj. poskytovali právní poradenství související se změnou akcionářské struktury fondu kolektivního investování, vč. vypořádání obchodu, jakož i na emisi podnikových dluhopisů naším klientem v celkovém objemu 35 mln. Kč.

V roce 2013 jsme se mj. podíleli na přeměně a redefinici korporátní struktury našeho klienta, jakož i na konsolidaci jeho úvěrového financování. V tomtéž roce jsme dokončili přípravu kompletní dokumentace k residenčnímu developerskému projektu našeho klienta nacházejícímu se na Praze 9, s jejíž přípravou jsme započali v roce 2011 a která zahrnovala mj. komplexní právní služby související s úvěrovým financováním, přípravou stavby, vč. právních služeb vztahujících se k přípravě smlouvy o dílo na výstavbu residenčního domu, jakož i kompletní prodejní dokumentací.

V roce 2012 naše kancelář zastupovala klienta při nákupu několika administrativních budov v objemu 206 mln Kč. Poradenství poskytované naší kanceláří se v tomto případě vztahovalo k akvizici nemovitostí a jejího financování.

V roce 2011 naše kancelář poskytla investorům právní služby potřebné pro nákup a financování portfolia 35 administrativních či jiných budov umístěných převážně v okresních městech po celé České republice. I při této transakci naše kancelář poskytla právní služby v prekontraktační fázi (due diligence), jakož i poradenství v otázkách samotné akvizice, při přípravě smluvní dokumentace týkající se bankovního financování částí investice, jakož i při následné fúzi do fondu kolektivního investování pro účely optimalizace vlastnické struktury klienta. Tomuto fondu kolektivního investování i nadále poskytujeme právní služby v oblasti korporátního práva, úvěrového financování, jakož i právní služby související s vlastnictvím portfolia nemovitostí, jejich správou a užíváním.

V roce 2008 naše kancelář zastupovala významného klienta při realizaci nákupu uceleného portfolia administrativních a jiných budov nacházejících se v různých zejména krajských městech po celé České republice, přičemž celková hodnota investice byla ve výši 2,2 mld. Kč. Naše kancelář poskytla právní služby jak v otázkách samotné akvizice, tak v případě smluvní dokumentace týkající se bankovního financování částí investice, jakož i při následné fúzi pro účely optimalizace vlastnické struktury klienta. Součástí poradenství byla též due diligence předmětu akvizice. V současné době tomuto klientovi poskytujeme právní služby související s vlastnictvím portfolia nemovitostí, jejich správou a užíváním.