Team

V současnosti tým naší advokátní kanceláře tvoří tři právníci, kteří využívají své bohaté zkušenosti z předchozích významných obchodních případů.

Mgr. Peter Šmehýl je advokátem od roku 2008. V roce 2003 ukončil studia na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Od ukončení svých studií působí v České republice. Během své praxe nabyl bohaté zkušenosti při poskytování právních služeb nadnárodním společnostem, zahraničním investorům, ale i národním společnostem, drobným podnikatelům a klientům vyhledávajícím advokáta pro řešení problémů v běžném životě. Specializuje se zejména na právo nemovitostí, závazkové právo, veřejné zakázky, soudní řízení ať už civilní nebo arbitrážní, investiční a developerské projekty. Hovoří plynně česky, slovensky, anglicky.

JUDr. Erika Hronová se připojila k naší kanceláři v roce 2013, vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Zkušenosti získala v průběhu svého dlouholetého působení ve společnostech skupiny Middle Europe Investments a následně skupiny Palmer Capital, kde vedla právní team a soustředila se zejména na corporate governance, nemalé zkušeností též získala v oblasti akvizice a správy nemovitostí. V rámci advokátní kanceláře se specializuje zejména na korporátní právo, právo nemovitostí, veřejné zakázky, fondy kvalifikovaných investorů a fúze a akvizice. Hovoří plynně česky a anglicky.

Mgr. Martina Křížková, LLM je advokátem od roku 2014. Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, Vysokou školu ekonomickou v Praze a je rovněž absolventkou postgraduálního magisterského programu na University of Glasgow. Před svým působením u Mgr. Šmehýla pracovala jako právník v rámci skupiny Middle Europe Investments. Specializuje se zejména na korporátní právo, právo nemovitostí, závazkové právo, soudní a arbitrážní řízení, včetně oblasti insolvence, investiční a developerské projekty. Hovoří plynně česky a anglicky.